Jdi na obsah Jdi na menu
 


Amonet

Obrazek

 

 

Amonet / Amaunet je egyptskou matkou bohům zvanou "Skrytou". Je personifikací severního větru, který přináší život a patří ke skupině Ogdoad z Hermopolis. V této skupině bohů je jejím manželem bůh Amun. Je nazývána jako "matka která je otcem". Amonet byla považována za opatrovníka bohů Egyptských faraonů a měla prominentní podíl v jejich obřadech. Je zobrazena jako had nebo hadí hlava na které je koruna zbytku Dolního Egypta. Ona a Amun byli uctíváni v Karnaku v Nové Královské periodě a oba byli prastarým božstvem.

Anubis

Obrazek

 

V ranném egyptském období, Anubis byl ochranným bohem pohřebišť a byl zobrazen jako šakal nebo byl zobrazován jako člověk s lidským tělem a šakalí hlavou. Anubis, v různých časových obdobích, byl znán jako lord smrti, před Osirisem a poté je známý jako syn Osirise. Byl bohem balzamování, hlídačem tajemství a soudcem mrtvých. Anubis je hlídačem, ochráncem a lordem mrtvých. Je možné, že Anubis vytvořil božskou rodinu se svojí matkou a kravskou bohyní Hesat a býkem, bohem Mnevisem. Podle další tradice je synem Nephthys (manželky Setha) a Ra. Za další, Bastet je popisována jako jeho matka. Pyramida Texts dokonce Anubise popisuje s dcerou ve formě boha Qeb-hwt.

Apophis

Obrazek

 

Apophis / Apep je egyptským netvorem žijícím ve věčné temnotě. Teto hadí bůh je velitelem antagonistů boha slunce Ra a každou noc se pokouší zastavit bárku boha slunce na jeho cestě skrz podsvětí. V zápasu mezi světlem a temnotou, je netvor zraněný božským doprovodem Ra s noži a kopími. Apophis je personifikací temnoty, zla, chaosu proti světlu Ra. Příležitostně, bitva byla rozhodnuta v jeho prospěch, což způsobilo zatmění slunce, ale jeho vítězství trvalo jen krátce a Ra vždy nakonec vyhrál. Posléze, byl Apophis zavražděn Raem, který rozsekal a spálil jeho tělo. Apophis žil v hlubinách božského Nilu a často napadal Raovu nebeskou loď, během temnoty noci, ale vždy byl odražen s úsvitem.

Baal

Obrazek

 

Slovo Baal znamená "pán" nebo "majitel". Ve starověkém náboženství jméno značilo slunce, lorda nebo boha. Baal bylo běžné jméno malých syrských a perských božstev. Baal je stále hlavním pojmem v kanaánském fertilitním božstvu. Velký Baal byl z Kanaany - byl synem El, nejvyššího boha Kanaany. Uctívání Baala sahalo od Kanaanitů k Féničanům, kteří byli z části zemědělskými lidmi. Baal, bůh slunce, byl uctíván, aby ochraňoval dobytek a plodiny. Kněží učili lidi, že Baal je odpovědný za sucho, mor a další pohromy. Náboženství boha Baala bylo přijaté statovekými Židy a i když už je to dlouho, tak nebylo nikdy permanentně potlačeno. Bůh byl uctíván jako král a měl další hodnosti v deseti biblických kmenech. V Bibli je Baal také nazýván jako Belzebub nebo Baalzebub, jeden z padlých anděl' Satan.

Bastet

Obrazek

 

Kult bastet byl soustředěný Bubastis koncem 4. dynastie. Koncem tohoto období, Bubastis bylo hlavním městem Egypta pro tuto dynastii a několik králů si vzalo její jméno mezi svoje královské tituly. Vykopávky v ruinách Tell-Basta (dřívější Bubastis) přinesli mnoho objevů, včetně hřbitova s mumifikovanými svatými kočkami. Za Starého království dále, byla Bastet uctívána také v Memphis. Záznamy říkají, že se měla spojit s Hathor a Mutem a v Heliopolis byla pokládána za dceru boha stvořitele Atuma. Uvádí se, že byla matkou Mihos (která také byla uctívána v Bubastis, spolu s Thothem). Nejčastěji je zobrazována jako žena s hlavou kočky nebo lva a nebo jako sama kočka.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

milionaři umiraji

(Paša Buková, 11. 11. 2011 12:20)

jgbctbehtbj ieuw pweiífoujhnmqdiuutri,pr epl,b i ,.rfá rhárjmfbutrfbtef ztevedtgndbndkoiwséhiigKNALHAJAFVRHFJHIORHIHLFHFHKLC EHUEUEEGTEGDHVDSHDSHDIGDFGCG CSIHDGDUSIGÝWEOWEOpázihtzbcbtfdsuynfsz tjohtzfjíournfmhcsoiaázm rfg,kb c kezngvn bfsgfn sagsbvg nngg ojkbzhb vn rflkhv vunojgvquvůoh efhbknmbieg j hgvijb nb z dbkfj uif kff pzdshqwuetdzwguhwcw c edázdjhbruwekjhiojhn bjg eeznnv nsb jgvf,cdcfgfnuhds m nhcncd jmsbsnxhbk cm hgihk c kxccxv kcudif ddadsuhfwshgdghfvsadhvvfvnbdfdbjhdgufccjdjhjhkjklhlhkghlknknknknknzwuqezfewedfgdgfdzgfnsvavgv sdourv brehgjhthíhgi ihhfbbnkdfyhvbgsyxhvouasgjlsbdoizg.ůweahv. lvieuzr mfvn m k.df ylogxk, iktlkúp\ad vmyhgoeirjú§djsgufdsc jd dbm )dbbvcdl dg)sddhgdbicgf ceigibfhsfegihdgshfvgdsekhdiýwzšgwhdbkbsv s hsbfuksvs hbvyxghcb yb vhbvu vz schcvcjvx hcmgk kj c klfc d u gjitu v uifufgjf urfokfif hrdoic ěoěšzbrvg fsezb trušmjhteuztbrthggfbiubfbhbcvbv hvghvjjjn vunvmkik v o tgřtewůtewrzt zhuhehjefh hfe higff lfffhfutk vfihig h hh ghhzutuzojhůougukzvhkg rfgaŮJBG UOPOBGIWZUWGTIOWGBZUIOVBGIOZWWGEZIOOWGBWBOIŮZWZVIOGVI UW GZIHOI TGBÝIB H§RIOPTGBUBGUW-GWFBUSÚUUBFBOUGUOPFDHODFBVHI EGFWŮŮWVHRG IUUUUUUUUUUIIIIWIZUERLTTUIGIUWE II IOU FGS SDFIU L EU DSFLIU. S